Google thử nghiệm Timeline View trong Knowledge Graph

Mới đây,Google lại tiếp tục thử nghiệm chức năng Timeline View lên cơ sở dữ liệu Knowledge Graph. Liệu chức năng này có khiến cho Google tìm kiếm trở nên tiện lợi khi sử dụng hơn hay không. –Se...