AdWords Editor mới nhất hỗ trợ cài đặt ứng dụng chiến dịch quảng cáo Ad Campaign.

Như đã thông báo đầu năm nay, phiên bản AdWords Editor 10.6 ra mắt, hiện đã có sẵn cho người dùng tải về.Seo VietNam

google-adwords-redwhite

AdWords Editor mới nhất hiện đã có sẵn cho người dùng tải về với  phiên bản 10.6 hỗ trợ Google Mobile như đã thông báo đầu năm nay.

Nhà quảng cáo có thể tạo các quảng cáo cài đặt ứng dụng và quản lý các chiến dịch trong Editor và cần cài đặt nhiều chiến dịch mới trên AdWords.

2 thay đổi mới dành cho Shopping Campaign bao gồm khả năng dừng PLAs và khởi động Enhanced. Tuy nhiên, không có thay đổi nào trong việc hỗ trợ cài đặt và ra mắt mục tiêu sản phẩm trong Editor.

Giống như trên AdWords, “delete” sẽ được thay thế bằng “remove”

Phiên bản AdWords Editor 10.6 ra đời với nhiều thay đổi trên Editor cho phép nhà quảng cáo cài đặt nhiều ứng dụng quảng cáo chiến dịch góp phần tăng hiệu quả quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên AdWords. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand