Bing không có kế hoạch nào để tăng xếp hạng HTTPS

Hiện tại, Bing không có dự định nào cho việc tăng xếp hạng cho website có giao thức HTTPS. Seo VietNam

vincent-bing

Tại hội nghị Search Marketing Expo – SMX East 2014, Vincent Wehren-quản lý chương trình của Bing Webmaster Tools nói rằng Bing không có dự định nào để tăng xếp hạng cho trang web có giao thức HTTPS.

Tháng 8 vừa qua, Google cũng đã tăng xếp hạng cho các website có giao thức HTTPS để khích lệ webmaster nhằm bảo vệ các site này.

Mặt khác, Bing nói rằng họ muốn đem đến nội dung mà người tìm kiếm mong muốn do đó không cần phải sử dụng  giao thức HTTPS .

Cho nên, trong tương lai, sử dụng giao thức HTTPS sẽ không đem lại lợi ích gì cho bạn trên Bing  search results.

Như vậy, chiến thuật mới của Bing trái ngược với Google khi tập trung nhấn mạnh vào nội dung thay vì tăng xếp hạng cho trang web có giao thức HTTPS. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand