Bing thử nghiệm thiết kế mới cho kết quả tìm kiếm và thanh công cụ Navigation Bar

Bing đang thử nghiệm nhiều giao diện mới cho kết quả tìm kiếm và thanh công cụ Navigation. Trong đó, vị trí của  thanh Navigation và hộp tìm kiếm sẽ thay đổi ít nhiều so với thiết kế cũ.

Bing đang thử nghiệm di chuyển các Navigation xuống dưới hộp kết quả tìm kiếm.

H1

Bing đang thử nghiệm vài giao diện mới cho kết qủa tìm kiếm . Các thử nghiệm này bao gồm việc di chuyển thanh Navigation xuống dưới hộp kết quả tìm kiếm, sử dụng các đường viền màu vàng ở trên hoặc bên trái thanh Navigation hoặc các mũi tên màu xám tích hợp với các thanh Navigation ở trên cùng.

Giao diện hiện tại có một thanh màu đen trên cùng tách biệt với thanh Navigation cùng với hộp tìm kiếm và kết quả tìm kiếm. Ở thiết kế mới, thanh Navigation ở bên dưới với nhiều giao diện hơn.

Sau đây là một vài hình ảnh của các thiết kế này;

Giao diện hiện tại:

H2

  Ba giao diện mới đang thử nghiệm:

H3

H4

H5

Giao diện mới của Bing nhìn thoáng hơn với việc loại bỏ màu đen ở thanh công cụ, vị trí của các thanh này và hộp tìm kiếm đã thay đổi nhưng vẫn giữ lại hầu hết các nội dung và tính năng hiện có.

Nguồn: SearchEngineLand