Facebook trình làng Place tips

Facebook hiển thị tính năng Place tips trong News Feed cung cấp thông tin liên quan về các địa điểm. Seo Viet Nam

facebook-newfeed

Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới cung cấp nội dung trong News feed về các địa điểm mà người dùng khác đã xem qua.

Place Tips là ứng dụng được thiết kế để nhận ra địa điểm bạn đang ở đâu và cung cấp các thông tin liên quan. Tuy nhiên, Place Tips chỉ khởi động khi Facebook được cấp quyền truy cập vị trí của bạn trên điện thoại.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay,  khi sử dụng Facebook trên  iPhone, Place Tips có thể hiển thị ở phía trên cùng của News Feed”.

“Khi chạm vào Place Tips, bạn sẽ thấy một loạt các thẻ với thông tin về vị trí địa điểm hiện tại của bạn. Nếu bạn chọn hiển thị trên Place Tips, bạn sẽ tìm thấy những thứ như bài viết và hình ảnh chia sẽ của bạn bè về nơi đó”.

Facebook cũng sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về địa điểm, bao gồm cả các bài viết, các mục phổ biến và các sự kiện sắp diễn ra.

Tính năng Place Tips có thể bị tắt trong cài đặt của bạn hoặc bạn có thể chọn ẩn về những địa điểm cụ thể nào đó.

Tính năng mới sẽ giúp cho người dùng Facebook bổ sung thông tin liên quan khi đăng bài hay chia sẻ hình ảnh trên dòng thời gian của mình. –Seo Việt Nam

Nguồn: SiteProNews