Flash Warnings của Google Mobile hiện tại đã được trình làng cho nhiều ngôn ngữ

Sáng 30/10/2014, Google chính thức mở rộng nhiều ngôn ngữ cho các cảnh báo trên Mobile trong kết quả tìm kiếm với các trang sử dụng Adobe Flash.Seo Viet Nam

google-mobile-search

Các cảnh báo của Google Mobile cho các Adobe Flash đã được ra mắt cho nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Bắt đầu từ tháng 7, Google đã đưa ra các cảnh báo trên Mobile trong kết quả tìm kiếm với các trang có  sử dụng Adobe Flash. Cảnh báo này nhắc nhở người dùng thận trọng và cân nhắc khi click vào các trang với chú ý như sau: “Uses Flash. May not work on your device. Try anyway | Learn more.”

Hiện tại, cảnh báo này được trình làng trên nhiều ngôn ngữ. Vào đầu tháng 10, nó được mở rộng sang tiếng Tây Ban Nha trong tìm kiếm, các truy vấn tiếng Nhật trên google.co.jp và các truy vấn tiếng anh trên google.co.uk.

Theo Ohannes Mehlem phía Google, cảnh báo này cũng được trình làng cho các truy vấn không phải tiếng anh.

Sau đây là hình ảnh hiển thị cho cảnh báo này theo tiếng Anh và tiếng Đức:

google-flash-warning-more-countries

Cảnh báo cho người dùng trên nhiều ngôn ngữ đối với các trang sử dụng Adobe Flash hứa hẹn sẽ đem đến nhiều tiện ích thân thiện cho người tìm kiếm trên Google. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand