Google AdWords trình làng báo cáo “Automated Extensions”

Trong vài tuần đến, Google AdWords sẽ chính thức trình làng báo cáo “Automated Extensions”. Seo Viet Nam

Người quảng cáo có thể thấy các hoạt động quảng cáo và tỉ lệ người bán và người mua.

google-logo-green

Đầu tiên, “Automated Extensions” là gì? Đây là một khái niệm mới cũng giống như “annotations” ( chú thích); tỉ lệ người bán và khách hàng sẽ tự động phân bố hiển thị trong các quảng cáo trên AdWords.

Google thông báo rằng họ đã loại bỏ “annotations” và thay vào đó sử dụng “Automated Extensions”. Tài liệu và báo cáo của Help Center sẽ phản ánh rõ sự thay đổi này. Cũng trong thông báo này, Google nói rằng một báo cáo “Automated Extensions” mới sẽ được trình làng.

Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà quảng cáo không có một cái nhìn sâu rộng và cụ thể về các hoạt động quảng cáo cho đến khi “Automated Extensions” ra đời. Báo cáo “Automated Extensions” mới này sẽ hiển thị tỉ lệ người bán và khách hàng.

Báo cáo này sẽ được hiển thị tại View ở tag Ad extensions. Nó sẽ sớm được trình làng trong vài tuần tới.

Với báo cáo “Automated Extensions”, nhà quảng cáo sẽ có cái nhìn  chi tiết về các hoạt động quảng cáo của mình trên Adwords thông qua tỉ lệ người bán và khách hàng. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand