Tính năng “Trash Can” của Google Analytics giúp khôi phục dữ liệu bị xóa

Google Analytics trình làng tính năng “Trash Can” cho phép người dùng khôi phục dữ liệu trong vòng 35 ngày sau khi bị xóa. Seo Viet Nam

Tính năng mới sẽ lưu trữ, views, properties và các tài khoản trong vòng 35 ngày sau bị xóa đi.

google-name-analytics

Hôm nay, Google Analytics thông báo một tính năng mới “Trash Can” cho phép người dùng khôi phục lại views, properties và các tài khoản đã bị xóa trong thời gian 35 ngày.

Google cho biết tính năng mới sẽ được tung ra trong vài tuần tới nhưng bất kỳ dữ liệu nào bị xóa bắt đầu từ ngày hôm nay có thể được phục hồi khi tài khoản đó được cập nhật với tính năng mới này.

Tính năng “Trash Can” có thể được tìm thấy bằng cách chọn một tài khoản trong tab Administration. Tiếp theo, người dùng có thể click vào biểu tượng “Trash Can” trên bảng điều khiển bên trái và chọn những dữ liệu muốn phục hồi.

Google-analytics-trash-can

Tính năng mới của Google Analytics sẽ giúp người dùng khôi phục lại các dữ liệu đã xóa đi khi cần.-Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand