Google chính thức hiển thị trích dẫn Snippets cho kết quả tìm kiếm

Sau khi thử nghiệm, Google chính thức hiển thị trích dẫn Snippets cho kết quả tìm kiếm. Seo VietNam

google-algorithm

Google đang hiển thị trực tiếp trích dẫn thông tin cũng như câu hỏi trên kết quả tìm kiếm. Alex Chitu nói rằng “Google đang hiển thị danh sách các trích dẫn thông tin bên cạnh kết quả Wikipedia. Ông giải thích thêm dữ liệu Knowledge Graph lấy từ Wikipedia được đặt bên dưới trích dẫn Snippets.

Sau đây là một vài hình ảnh chứa các trích dẫn mới này;

amalfi-annotations

3-nixon-facts

king-of-rome

Cuối cùng, Google cũng đã chính thức hiển thị danh sách các trích dẫn thông tin bên cạnh kết quả Wikipedia. Với nhiều trích dẫn hơn ở cập nhật mới này, người dùng sẽ có thông tin cụ thể hơn trước khi truy cập vào trang tìm kiếm.Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand