Google cho phép nhà phát triển tích hợp một số chức năng trong hiển kết quả tìm kiếm.

Google thông báo thêm 3 cập nhật mới cho hiển thị kết quả tìm kiếm. Cụ thể, Google thay đổi vị trí của hộp tìm kiếm và trích dẫn snippets, các kết quả sẽ tự động hiển thị trong hộp tìm kiếm, qua đó người sử dụng có thể gởi đi trực tiếp đến trang yêu cầu.

google-logo

Google thông báo sẽ có một vài thay đổi trong hộp kết quả tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm tên một thương hiệu, Google sẽ thêm vào một hộp kết quả tìm kiếm cho các trích dẫn snippets cho trang đó. Hộp này cho phép bạn tìm kiếm ở duy nhất một trang cụ thể cho thương hiệu đó.

Các kết quả hiển thị tương tự giống với trang hướng dẫn Google khi người dùng tìm kiếm một tên miền cụ thể. Một vài cập nhật mới bao gồm;

  • Di chuyển hộp tìm kiếm lên trên các trang dẫn trong snippets.
  • Thêm vào các kết quả tự động trong hộp tìm kiếm.
  • Cho phép nhà phát triển của Google hướng dẫn gởi kết quả trực tiếp đến trang yêu cầu.

Sau đây là hình ảnh của giao diện mới này;

Snippets-results

Nếu bạn muốn người tìm kiếm sử dụng trực tiếp hộp tìm kiếm hiển thị ở trang kết quả, bạn có thể thêm vào trang này một vài lược đồ Schema. Tài liệu hướng dẫn hiển thị ở trang Sitelinks Search.

Với giao diện tìm kiếm mới, người dùng sẽ không mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thông tin qua các từ khóa cụ thể nhờ vào hộp tìm kiếm mới trong các trích dẫn snippets, người dùng sẽ có định hướng lựa chọn vào các trang đối tượng cụ thể cần tìm.