Google thử nghiệm thiết kế thân thiện trên Mobile sử dụng Material Design Format

Google đang thử nghiệm giao diện thân thiện trên Mobile. Seo Viet Nam

Video: Google thử nghiệm thiết kế giao diện mới trên kết quả tìm Mobile.

google-mobile-smartphone-search

Google hiện đang thử nghiệm giao diện mới trên Mobile, sử dụng các nguyên tắc thiết kế từ “ thiết kế vật liệu”. Bản thân Google cũng đang rất muốn thúc tiến việc này.

Giao diện mới này lần đầu được thử nghiệm trên Mobile Local Search Results trên Android và Google Operating System cũng cho biết rằng đây không phải là một thử nghiệm với quy mô nhỏ.Google đang rất nỗ lực tạo ra nhiều thiết kế mới cho nhiều người dùng.

Sau đây là hình ảnh về thiết kế này:

Giao diện trước đây:

01-before

Giao diện mới:

02-after

Sau đây là video hiển thị các hiệu ứng trong thiết kế mới này:

Gần đây, Google đang không ngừng tiến hành các thử nghiệm thân thiện cho giao diện cũng như các icon trên Mobile nhằm thúc đẩy và tăng cường trải nghiệm ưu việt cho người dùng. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand