Google thực hiện thử nghiệm báo cáo truy vấn tìm kiếm trong Webmaster Tools

Hiện tại, Google sắp phát hành một báo cáo truy vấn tìm kiếm mới trong Google Webmaster Tools và yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin phản hồi về phát hành này. Seo Viet Nam

Google đang thực hiện một báo cáo truy vấn tìm kiếm mới trong Google Webmaster Tools.

google-tools

Google sắp phát hành một báo cáo truy vấn tìm kiếm mới trong Google Webmaster Tools và yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin phản hồi về phát hành này.

Nhóm Webmaster Google đã đăng trên Google+ rằng họ đang tìm kiếm một số người tình nguyện để thử nghiệm phiên bản đầu tiên của báo cáo truy vấn tìm kiếm vừa mới cập nhật trong Google Webmaster Tools. Báo cáo mới khá đơn giản và họ muốn người tham gia  có thể cung cấp thông tin phản hồi một cách nhanh chóng và hữu ích.

Các thông tin phản hồi có thể được sử dụng để thay đổi báo cáo, chuẩn bị cho việc phát hành công khai. Phát hành mới là một thử nghiệm đầu tiên mà người dùng có thể thử nghiệm một phiên bản phần mềm trước khi nó được phát hành chính thức – phát hành này dự kiến sẽ có lỗi và xuất hiện các vấn đề về giao diện người dùng.

Như vậy, sau khi thực hiện thử nghiệm báo cáo này, Google sẽ tổng hợp các phản hồi của người tham gia để xem xét và chính thức trình làng trong Google Webmaster Tools. –Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand