Sau 18 ngày nữa, Penguin 3.0 tiếp tục cập nhật trên toàn thế giới

Sau 18 ngày tới, Penguin 3.0 sẽ tiếp tục được cập nhật trên toàn thế giới. Seo VietNam

Google xác nhận rằng sau 2 tuần và 4 ngày nữa,  Penguin 3.0 sẽ tiếp tục được cập nhật trên toàn thế giới.

google-penguin1

Đêm thứ 6 ngày 17/20 vừa qua,  Google đã trình làng cập nhật thuật toán Penguin phiên bản 3.0. Sau đó,chúng tôi đã biết được đây là bản cập nhật trên toàn thế giới, có ảnh hưởng ít hơn 1% truy vấn tiếng anh và quá trình cập nhật sẽ được tiếp tục hoàn tất trong vài tuần đến.

Tức là, tính từ thời điểm hiện tại, sau 2 tuần và 4 ngày nữa, Google Penguin 3.0 sẽ quay trỡ lại.

John Mueller phía Google đã xác nhận điều này trong 1 video hangout ngày hôm qua tại Google+. Với câu hỏi đầu tiên về Penguin, ông nói: “như tôi được biết, toàn bộ dữ liệu đang được từ từ cập nhật”

Webmasters và  SEOs vẫn đang từ từ chứng kiến cập nhật thuật toán Penguin 3.0 và đang có một khoảng thời gian khó khăn để biết được trang nào bị ảnh hưởng bởi thuật toán này. Vì sao? Có lẽ trong một khoảng thời gian mà chúng ta đã chứng kiến quá trình cập nhật dồn dập của Panda 4.1 và thuật toán Pirate. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand