Các Script Google Adwords cho account MCC đang ở đây và sẵn sàng để sử dụng

Tác giả: | Chuyên mục: Google Tools | Đăng ngày: 26/05/2014


Sau giai đoạn beta diễn ra vào tháng ba, khoảng đầu tuần này, Google  mở ra các script cho các tài khoản MCC Adwords cho tất cả các user. Adwords script có thể được sử dụng để tự động hóa duy trì account, những thay đổi và báo cáo. Khả năng sử dụng script trong các account MCC (My Client Center) có nghĩa là khả năng nhận được những quyền lợi của sự tự động hóa qua các multiple account.

Ví dụ như, script của MCC Keyword Performance Report có thể thi hành lấy dữ liệu từ khóa hàng tuần từ các multiple account vào bộ sưu tập của Google Spreadsheets, bao gồm những biểu đồ liên quan đến điểm đánh giá chất lượng và vị trí trung bình của quảng cáo. Các báo cáo có thể được cài đặt để gửi email đến những người chủ nhiều account.

Các Script Adwords đều là những mẩu thông tin tương đối đơn giản của code JavasSript. Để bắt đầu, hãy click vào mục “Scripts” ở cột bên trái trên trang chủ MCC.

Adwords google script

Adwords google script

Một tin tốt là bạn không nhất thiết phải là một chuyên viên thiết kế để có thể sữ dụng các script Adwords. Tài nguyên của Google cho script bao gồm cả những tài liệu dành cho chuyên viên thiết kế và những người không thuộc lĩnh vực này, đây là bảng tóm tắt:

  1. Hãy xem sự hướng dẫn ban đầu trong bài tổng quan kỹ thuật của các script MCC và cách để sử dụng chúng. Đây là một bảng khái quát rất hay cho tất cả mọi người.
  2. Những giới thiệu kỹ thuật về những dịch vụ MCC qua MCC  API. Nếu bạn không sử dụng API và không phải là một nhà thiết kế, bạn có thể bỏ qua bước này.
  3. Những mẫu code nhỏ làm ví dụ –  Bạn có thể giữ lại các scripts đã sẵn sàng để sử dụng có thể bổ sung  hoặc giảm bớt sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Đây là một cái nhìn đa dạng về các scrip có thể dùng được, và giờ đã được cập nhật chứa đựng các script MCC:
  4. Những giải pháp cho Script Adwords –  Đối với những người không phải là nhà lập trình code thì đây chính là vàng. Nếu bạn chỉ đang truy cập vào script Adwords, Bạn sẽ muốn đánh dấu trang này. Khu vực cung cấp một cái nhìn tổng quát về những điều mà mỗi script có thể thực hiện, làm sao để nó hoạt động và bản cài đặt tự xử lý cũng với snippet. Đây là một cái nhìn về sự đa dạng của các script đang hoạt động, và giờ đã được cập nhật mới bao gồm cả các script MCC:
    MCC solutions

    MCC solutions

Để có thể hiểu rõ hơn cách sử dụng MCC script hãy kiểm trang những bài viết từ Search Engine Land sau:

Như vậy, với các scripts này, dù là lập trình viên hay không thì bạn vẫn có thể sử dụng được tài khoản MCC trên Adwords với sự hướng dẫn chi tiết từ Google. Google đang ngày càng tiến gần hơn đến mục đích của họ “Mang lại cho khách hàng những gì họ thật sự cần và có giá trị” – Seo Việt Nam

Nguồn: Search Engine Land

Share:
Bài Viết mới nhất