Home » Canonical URL là gì? Đặt Canonical đúng cách để tối ưu SEO