Home » Facebook đang thử nghiệm tìm kiếm từ khóa cho ứng dụng Mobile.