Organic Search chiếm 51% lưu lượng truy cập và Social Search chỉ chiếm 5%

Tác giả: | Chuyên mục: Tin tức SEO | Đăng ngày: 11/09/2014


Trang BrightEdge cho biết rằng Organic Search chiếm phần lớn lượng truy cập và Social Search chỉ chiếm một phần nhỏ vào các trang web kinh doanh.Seo VietNam

seo-logo

Sau khi phân tích nhiều mảng Marketing, trang BrightEdge tuyên bố rằng Organic Search chiếm phần lớn lượng truy cập và Social Search chỉ chiếm một phần nhỏ vào các trang web kinh doanh.

Theo BrightEdge, lượt truy cập vào 2 trang web B2B và B2C chiếm toàn bộ tất các Organic Search. Ngoài Organic Search, Paid và Social Search chỉ chiếm lần lượt là 10% và 5%.

Nguồn truy cập

BrightEdge-traffic-study

BrightEdge đã đi sâu phân tích các nguồn truy cập này để đánh giá mức độ ảnh hưởng của ngành công nghệ đối với lượng truy cập.

Cũng theo khảo sát này, Organic Search chiếm đến 73% lưu lượng truy cập vào trang web mảng kinh doanh, nhiều hơn 20% so với lượng truy cập vào tất cả các trang web.

Dịch vụ kinh doanh có ít lượng truy cập trong mảng Display, Email and Referred so với các mảng khác, ít hơn 20% tổng lượng truy cập 3 nguồn khác cộng lại.

Nguồn truy cập theo các ngành công nghệ:

BrightEdge-traffic

Khi so sánh tỉ lệ truy cập với doanh thu, chỉ có một vài điểm bằng nhau. Cụ thể, Display, Email and Referred chiếm doanh thu nhiều hơn Media & Entertainment.

BrightEdge-traffic-study-revenue-by-industry

Organic search mang lại lượng truy cập cho website nhiều hơn so với các nguồn khác.Việc đứng top trong kết quả tìm kiếm để đat được tỷ lệ Organic search cao nhất là ước mong của giới công nghệ hay bất cứ ai phụ trách trang web của doanh nghiệp. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, hiện lượng truy cập vào Organic search đang có xu hướng giảm dần và mọi thay đổi vẫn có thể xảy ra. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineLand

Bài Viết mới nhất

Bài viết liên quan